ADLIGA OCH KUNGLIGA TITLAR PÅ OLIKA SPRÅK

TITLES IN DIFFERENT LANGUAGES

 

Sök efter:

 

Språk:

Svenska, danska, engelska, finska, franska, isländska, italienska, japanska, latin, nederländska (holländska, flamländska, afrikaans och javanesiska), norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbokratiska (serbiska och kroatiska), spanska, tjeckiska, turkiska, tyska och ungerska.

Baseras på böcker om adel och ordböcker för respektive språk

Symbolförklaring

* Titeln används bara för utlänningar The title is only used for foreigners.
¤ Utländska grevar/grevinnor tituleras Count/Countess Foreign Counts is styled Count
# I Danmark:Baron är enbart en variant av titeln friherre. En baron är en friherre som innehar eller har innehaft ett fideikommiss eller annat geografiskt område. In Denmark:Baron is only a variant of the title friherre.A baron is a friherre who is a possessor of or has been a possessor of a entailed estate or any other geographical area.
@ Utlänningar som innehar rysk hertigvärdighet tituleras gertsog/gertsoginja Foreigners which possess a Russian ducal title is styled gertsog/gertsoginja.

 

Svenska

Engelska

Franska

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Kejsare Kejsarinna Emperor Empress Empereur Impèratrice
Kung Drottning King Queen Roi Reine
Storhertig Storhertiginna Grand Duke* Grand duchess Grand Duc* Grand Duchesse
Storfurste* Storfurstinna Grand Prince* Grand Princess Grand Duc* Grand Duchesse
Furste* Furstinna Prince Princess Prince Princesse
Prins Prinsessa Prince Princess Prince Princesse
Hertig Hertiginna Duke Duchess Duc Duchesse
Markis* Markisinna Marquess Marchioness Marquis Marquise
Markgreve* Markgrevinna Markgrave* Markgravine Marquis Marquise
Greve Grevinna Earl Countess Comte Comtesse
Vicegreve* Vicegrevinna Viscounte Viscountess Vicomte Victomesse
Baron* Baronessa Baron Baroness Baron Baronesse
Friherre Friherrinna Baron Baroness Baron Baronesse
           

Danska

Finska

Isländska

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Kejser Kejserinde Keisari Keisarinna Keisar Keisarynja
Konge Dronning Kunningas Kunningater Kóngur Drottning
Storhertug* Storhertuginde Suuriherttua* Suuriherrtuater Stórhertoga* Stórhertogafrú
Storfyrste* Storfyrstinde Suuriruthinas* Suuriruthinater Stórfursti* Stórfurstynja
Fyrste* Fyrstinde Ruthinas* Ruthinater Fursti* Furstynja
Prinse Prinsesse Prinssi Prinsessa Prins Prinsessa
Hertug Hertuginde Herttua Herttuatar Hertoga Hertogafrú
Markis* Markisinde Markis* Markiisitar Markgreiffi* Markgreifynja
Markgreve* Markgrevinde Markikreivi* Markikreivitar Markgreiffi* Markgreifynja
Greve Grevinde Kreivi Kreivitar Greiffi Greifynja
Vicegreve* Vicegrevinde Varakreivi* Varakreivitar Varagreiffi* Varagreifynja
Lensbaron# Lensbaronesse Paroni* Paronitar Barón* Baronessa
Friherre Friherreinde Vapaaherra Vapaaherratar Friherra Baronessa
           

Italienska

Japanska

Latin

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Imperatore Imperatrice Imperator Imperatrix
Re Regina Ktei Kg Rex Regina
Granduca Granduchessa     Granddux Grandducissa
Granduca Granduchessa     Granddux Grandducissa
Principe Principessa Koshaku Koshaku-fujin Princeps Principissa
Principe Principessa Koshaku Koshaku-fujin Princeps Principissa
Duca Duchessa Kshaku Kshaku-fujin Dux  Duchissa
Marchese Marchesa Kshaku Kshaku-fujin Marchisus Marchisa
Marchese Marchesa Kshaku Kshaku-fujin Marchisus Marchisa
Conte Contessa Hakushaku Hakushaku-fujin Come Comitissa
Visconte Viscontessa Shishaku Shishaku-fujin Viceomes Viceomitissa
Barone Baronessa Danshaku Danshaku-fujin Baro Baronissa
Barone Baroneessa Danshaku Danshaku-fujin Baro Baronissa
           

Nederländska

Norska

Polska

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Keizer Keizerin Keiser Keiserinne Cesarz Cesarzowa
Koning Koningin Konge Dronning Król Królowa
Groothertog* Groothertogi Storehertug* Storehertuginde Wielki Ksiaze Wielka Ksiezna
Grootvorst* Grootvorstin Storefyrst* Storefyrstinne Wielki Ksiaze Wielki Ksiezna
Vorst Vorstin Fyrst* Fyrstinne Ksiaze Ksiezna
Prins Prinses Prins Prinsesse Ksiaze Ksiezna
Hertog Hertogi Hertug* Hertuginde Wojevoda* Wojevodina
Marquis* Markiezin Markis* Markisinne Markiz* Markizina
Markgraaf Markgravin Markgreve* Markgrevinne Markrabe Markrabena
Graaf Gravin Greve Grevinne Hrabia Hrabina
Vicegraaf Vicegravin Vicegreve* Vicegrevinne Baron Baronowa
Baron# Baronin Friherre Friherrinna Baron Baronowa
Vrijheer Vrijwrouw Friherre Friherrinna    
           

Portugisiska

Rumänska

Ryska

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Imperador Imperatriz Impãrat Impãrãteasã Tsar Tsaritsa
Rei Rainha Rege Reginä Korol Koroleva
Grão-duque* Grão-duquesa Mareduce Mareducesã Veliki Knjaz Velika Knjaginja
Grão-duque* Grão-duquesa Mare Voievod Mare Voivodasã Velikij Knjaz Velikaja Knjaginja
Principe Princesa Principe Principesã Knjaz Knjaginja
Principe Princesa Principe Principesã Knjaz Knjaginja
Duque Duquesa Duce Ducesã Vojevoda@ Vojevodinja
Marques Marquesa Marchiz Marchizã Markiz* Markizinja
Marques Marquesa Marchiz Marchizã Markiz Markizinja
Conde Condessa Conte Contesã Graf Grafinja
Visconde Viscondessa Viconte Vicontesã Vicegraf Vicegrofinja
Barão Baronesa Baron Baroneasã Baron Baronessa
Barão Baronesa Baron Baroneasã Baron Baronessa
           

Serbokratiska

Spanska

Tjeckiska

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Car Carica Emperador Emperatriz Cisar Cisarovna
Kralj Kraljica Rey Reina Kràl Kràlovna
Veliki Vojvoda Velika Vojvotkinja Grandduque* Grandduquesa Velkoèvoda* Velkoèvodkynê
Veliki Velika Grandduque* Grandduquesa Velkoèvoda* Velkoèvodkynê
Vojvoda Vojvotkinja Principe Princesa Knize Knêza
Knez Princ Kneginja Princeza Principe Princesa Prins Princezna
Vojvoda Vojvotkinja Duque Duquesa Vévoda Vévodkynê
Markiz* Markizinja Marqués Marquesa Markrabê* Markrabênka
Markiz Markizinja Marqués Marquesa Markrabê Markrabênka
Grof Grofica Conde Condesa Hrabê Hrabênka
Vicegrof Vicegrofica Vizconde Vizcondesa Wicehrabê Wicehrabênka
Barun Barunica Barón Baronesa Baro Barónka
Barun Barunica Barón Baronesa Baro Barónka
           

Turkiska

Tyska

Ungerska

zMan

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Imperator Imperatrice Kaiser Kaiserin Csàszàr Csàszàrnö
Kral Kralice König Königin Kiràly Kiràlnö
Büyükdük* Büyükdüses* Grossherzog Grossherzogin Nagyherceg Nagyhercegnö
Büyükprens Büyükprensice Grossfürst* Grossfürstin Nagyherceg Nagyhercegnö
Prens Prensice Fürst Fürstin Herceg Hercengnö
Prens Prensice Prinz Prinzessin Herceg Hercengnö
Dük* Düses Herzog Herzogin Herceg Hercengnö
Marki* Markiz Marquis* Marquise Örgróf* Örgrófnö
Marki* Markiz Markgraf Markgräfin Örgróf* Örgrófnö
Kont Kontes Graf Gräfin Gróf Grófnö
Vikont Vikontes Vizegraf* Vizegräfin Magódgróf* Magódgrófnö
Baron Barones Freiherr Freifrau Báró Bárónö
Baron Barones Freiherr Freifrau Báró Bárónö

 

Svenska av
Danska af
Engelska of
Franska de
Italienska di
Nederländska van
Norska af
Portugisiska de
Spanska de
Tyska von
Ungerska od

 

PicoSearch

Last updated at 2011.09.27